KIMBRA Instagram Stats & Analytics Dashboard

KIMBRA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 12:48:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký233.61N
Chú ý2.13N
Bài viết93
Xếp hạng toàn cầu
205,063rd (Top 2.3%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.8%)
tỷ lệ tương tác
3.0%
6.85N 233
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
KIMBRA Daily Followers (1 năm gần đây)
KIMBRA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
KIMBRA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
KIMBRA @KIMBRA
Quốc gia Úc
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
hiiii 🍷 LP4 coming soon. 🔪