KEVIN YERN Instagram Stats & Analytics Dashboard

KEVIN YERN Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 07:46:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký40.9N
Chú ý1.81N
Bài viết648
Xếp hạng toàn cầu
845,938th (Top 16.6%)
Sao điểm Nox
1.61
Nên suy nghĩ thêm(Top 53.6%)
tỷ lệ tương tác
1%
392 17
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
KEVIN YERN Daily Followers (1 năm gần đây)
KEVIN YERN Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
KEVIN YERN Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
KEVIN YERN @KEVIN YERN
Quốc gia Tây Ban Nha
Ngôn ngữ Malagasy
Thẻ kênh
Giới thiệu
🎥 Director / Spain