kaytranada Instagram Stats & Analytics Dashboard

kaytranada Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 21:55:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.01TR
Chú ý878
Bài viết13
Xếp hạng toàn cầu
36,350th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.82
Có tiềm năng(Top 1.2%)
tỷ lệ tương tác
7.4%
73.78N 694
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
kaytranada Daily Followers (1 năm gần đây)
kaytranada Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
kaytranada Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
kaytranada @kaytranada
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
oh my gosh the music just turns me on