KatsuDraws Instagram Stats & Analytics Dashboard

KatsuDraws Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-07-18 13:23:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký124
Chú ý450
Bài viết21
Xếp hạng toàn cầu
698,268th (Top 87.1%)
Sao điểm Nox
0.42
Nên suy nghĩ thêm(Top 88.6%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
KatsuDraws Daily Followers (1 năm gần đây)
KatsuDraws Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
KatsuDraws Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
KatsuDraws @KatsuDraws
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Đan Mạch
Thẻ kênh
Giới thiệu
•Artist. ✍🎨 •Animator. ✍📱🎞💻🖥 •Self thought. ✍🎨 •Draws both digital and traditional art.✍📱🎨 •Dragon ball, Pokemon & Naruto Fan. 🤘🎨🔥✍📱