Ben Karpinski Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ben Karpinski Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-16 05:27:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.81N
Chú ý1.48N
Bài viết984
Xếp hạng toàn cầu
979,080th (Top 35.1%)
Sao điểm Nox
2.59
Nên suy nghĩ thêm(Top 14.3%)
tỷ lệ tương tác
4.9%
324 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ben Karpinski Daily Followers (1 năm gần đây)
Ben Karpinski Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ben Karpinski Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ben Karpinski @Ben Karpinski
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu