karl.bolander 🛰 Instagram Stats & Analytics Dashboard

karl.bolander 🛰 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 01:21:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.19N
Chú ý1.66N
Bài viết233
Xếp hạng toàn cầu
3,248,290th (Top 59.9%)
Sao điểm Nox
2.27
Nên suy nghĩ thêm(Top 29.2%)
tỷ lệ tương tác
5.4%
114 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
karl.bolander 🛰 Daily Followers (1 năm gần đây)
karl.bolander 🛰 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
karl.bolander 🛰 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
karl.bolander 🛰 @karl.bolander 🛰
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Creative Director / HOUSE+HOLME / Stockholm