Kaizer Chiefs Development Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kaizer Chiefs Development Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 02:52:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký34.39N
Chú ý51
Bài viết207
Xếp hạng toàn cầu
1,085,805th (Top 18.5%)
Sao điểm Nox
3.55
Có tiềm năng(Top 3.5%)
tỷ lệ tương tác
7.4%
2.53N 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kaizer Chiefs Development Daily Followers (1 năm gần đây)
Kaizer Chiefs Development Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kaizer Chiefs Development Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kaizer Chiefs Development @Kaizer Chiefs Development
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The Official page for the #KaizerChiefs Development teams U13, U15, U17, U19 and Reserve Team #KCYouth #Amakhosi4Life #KaizerChiefs