Kylian Mbappé Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kylian Mbappé Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-22 05:06:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký73.2TR
Chú ý385
Bài viết1.18N
Xếp hạng toàn cầu
53rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.8%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
1.58TR 7.27N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kylian Mbappé Daily Followers (1 năm gần đây)
Kylian Mbappé Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kylian Mbappé Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kylian Mbappé @Kylian Mbappé
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
PSG & France