Bella Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bella Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-01-24 01:29:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký1N
Chú ý264
Bài viết1
Xếp hạng toàn cầu
662,931st (Top 60.4%)
Sao điểm Nox
3.53
Có tiềm năng(Top 6.0%)
tỷ lệ tương tác
7.6%
71 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bella Daily Followers (1 năm gần đây)
Bella Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bella Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bella @Bella
Quốc gia Ba Lan
Ngôn ngữ Ba Lan
Thẻ kênh
Giới thiệu
Poland 🇵🇱 00`👶 👻iza.mrozik