Andrés Jungbluth Franco. Instagram Stats & Analytics Dashboard

Andrés Jungbluth Franco. Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 10:16:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký92.77N
Chú ý620
Bài viết990
Xếp hạng toàn cầu
507,007th (Top 8.4%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.7%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
798 110
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Andrés Jungbluth Franco. Daily Followers (1 năm gần đây)
Andrés Jungbluth Franco. Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Andrés Jungbluth Franco. Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Andrés Jungbluth Franco. @Andrés Jungbluth Franco.
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Algunos momentos. #MiraAlFrente