Julien Pestel Instagram Stats & Analytics Dashboard

Julien Pestel Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 19:54:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký24.86N
Chú ý275
Bài viết356
Xếp hạng toàn cầu
1,553,010th (Top 22.6%)
Sao điểm Nox
1.9
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.0%)
tỷ lệ tương tác
3.4%
828 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Julien Pestel Daily Followers (1 năm gần đây)
Julien Pestel Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Julien Pestel Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Julien Pestel @Julien Pestel
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Giới thiệu
🎬 Comédien - @agencecineart Nadié Koné #CommeDesGosses tous les jours à 20h30 sur M6. 📝 Auteur 🎥 Réalisateur 🎙 Moitié de @creustel