JULIE BERGAN Instagram Stats & Analytics Dashboard

JULIE BERGAN Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 03:56:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký228.06N
Chú ý1.15N
Bài viết4.15N
Xếp hạng toàn cầu
216,387th (Top 2.1%)
Sao điểm Nox
2.05
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.5%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
2.93N 29
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JULIE BERGAN Daily Followers (1 năm gần đây)
JULIE BERGAN Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JULIE BERGAN Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JULIE BERGAN @JULIE BERGAN
Quốc gia Na Uy
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
i love singing:)