julieabroad Instagram Stats & Analytics Dashboard

julieabroad Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-11 07:18:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.01N
Chú ý3.36N
Bài viết1.13N
Xếp hạng toàn cầu
581,918th (Top 37.0%)
Sao điểm Nox
2.56
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.7%)
tỷ lệ tương tác
8.6%
422 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
julieabroad Daily Followers (1 năm gần đây)
julieabroad Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
julieabroad Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
julieabroad @julieabroad
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
exploring the world ~Founding associate @wellsluxurytravel ~Director Travel Services @imbarc ~Rising Star @travelandleisure ~judge @canadasbest100