Julia Wieniawa-Narkiewicz ⚡️ Instagram Stats & Analytics Dashboard

Julia Wieniawa-Narkiewicz ⚡️ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 00:04:55Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.11TR
Chú ý1.72N
Bài viết2.56N
Xếp hạng toàn cầu
13,180th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.6%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
33.69N 195
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Julia Wieniawa-Narkiewicz ⚡️ Daily Followers (1 năm gần đây)
Julia Wieniawa-Narkiewicz ⚡️ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Julia Wieniawa-Narkiewicz ⚡️ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Julia Wieniawa-Narkiewicz ⚡️ @Julia Wieniawa-Narkiewicz ⚡️
Quốc gia Ba Lan
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
actress // singer // girlboss founder of @lemissofficial 📩 ***