Julana Instagram Stats & Analytics Dashboard

Julana Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-17 06:01:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.51N
Chú ý2.09N
Bài viết595
Xếp hạng toàn cầu
548,582nd (Top 19.4%)
Sao điểm Nox
1.58
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.5%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
651 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Julana Daily Followers (1 năm gần đây)
Julana Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Julana Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Julana @Julana
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🎥 On-camera Host • Model • Adventurer • Animal Lover 🐒 Travel diary @julanagoes 🐾 ↓ Wildlife Explorer+Educator