Jess Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jess Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-26 09:05:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký29.42N
Chú ý6N
Bài viết379
Xếp hạng toàn cầu
405,241st (Top 18.6%)
Sao điểm Nox
1.6
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.9%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
108 26
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jess Daily Followers (1 năm gần đây)
Jess Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jess Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jess @Jess
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
▪️𝘊𝘢𝘭𝘪 𝘓𝘢𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘔𝘢𝘬𝘦𝘶𝘱 𝘏𝘰𝘢𝘳𝘥𝘦𝘳 ▪️𝘉𝘦𝘢𝘶𝘵𝘺💜𝘍𝘢𝘴𝘩𝘪𝘰𝘯💖𝘓𝘪𝘧𝘦𝘴𝘵𝘺𝘭𝘦 𝘗𝘙 𝘪𝘯𝘲𝘶𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘨𝘶𝘪𝘫𝘦𝘴𝘴𝘪𝘤𝘢[email protected]𝘨𝘮𝘢𝘪𝘭.𝘤𝘰𝘮