JUANES Instagram Stats & Analytics Dashboard

JUANES Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 21:17:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.63TR
Chú ý688
Bài viết3.05N
Xếp hạng toàn cầu
4,438th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.1%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
34.27N 481
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JUANES Daily Followers (1 năm gần đây)
JUANES Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JUANES Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JUANES @JUANES
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
ORIGEN TOUR 2022 🎫