Josiah William Gordon Instagram Stats & Analytics Dashboard

Josiah William Gordon Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-28 04:43:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký355.98N
Chú ý794
Bài viết876
Xếp hạng toàn cầu
120,350th (Top 1.7%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.6%)
tỷ lệ tương tác
2.7%
9.51N 171
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Josiah William Gordon Daily Followers (1 năm gần đây)
Josiah William Gordon Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Josiah William Gordon Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Josiah William Gordon @Josiah William Gordon
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Pressing buttons and making memories For business inquiries use my attached email