Jordie Lunn Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jordie Lunn Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-29 18:01:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký78.1N
Chú ý1.18N
Bài viết1.22N
Xếp hạng toàn cầu
244,573rd (Top 11%)
Sao điểm Nox
3.93
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
14.0%
10.55N 381
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jordie Lunn Daily Followers (1 năm gần đây)
Jordie Lunn Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jordie Lunn Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jordie Lunn @Jordie Lunn
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@rockstarenergy @yt_industries @thespacebrace