Jon Vlogs Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jon Vlogs Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-13 17:42:37Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.14TR
Chú ý824
Bài viết712
Xếp hạng toàn cầu
3,638th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.4%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
116.65N 2.82N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jon Vlogs Daily Followers (1 năm gần đây)
Jon Vlogs Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jon Vlogs Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jon Vlogs @Jon Vlogs
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Digital Influencer 🎥Youtuber 🎮 Influencer do @fluxogg ⚠️ @BangEnergy Elite Ambassador Contato : [email protected]