Joma Sport Instagram Stats & Analytics Dashboard

Joma Sport Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 21:58:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký136.33N
Chú ý613
Bài viết1.92N
Xếp hạng toàn cầu
324,297th (Top 5.6%)
Sao điểm Nox
2.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.4%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
306 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Joma Sport Daily Followers (1 năm gần đây)
Joma Sport Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Joma Sport Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Joma Sport @Joma Sport
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
#Solopordeporte generas endorfinas. 🏃 @jomasport_running RUNNING 🎾 @jomasport_padel PÁDEL ⚽ @jomasport_futsal FUTSAL