Jocelyn Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jocelyn Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-19 06:17:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký27.59N
Chú ý7.2N
Bài viết318
Xếp hạng toàn cầu
539,782nd (Top 19.0%)
Sao điểm Nox
1.64
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.3%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
224 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jocelyn Daily Followers (1 năm gần đây)
Jocelyn Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jocelyn Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jocelyn @Jocelyn
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
I've partnered with the Boys Town National Hotline and Hope Squad, ready to bring positive music to your life!