Jessé Aguiar Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jessé Aguiar Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 06:57:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký690.04N
Chú ý5.23N
Bài viết81
Xếp hạng toàn cầu
56,206th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.5%)
tỷ lệ tương tác
3.1%
21.37N 397
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jessé Aguiar Daily Followers (1 năm gần đây)
Jessé Aguiar Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jessé Aguiar Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jessé Aguiar @Jessé Aguiar
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
“és a paz da minha alma” 📧 ***