Mohammad Jerjees Seja 'JJ' Instagram Stats & Analytics Dashboard

Mohammad Jerjees Seja 'JJ' Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 02:15:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký106.47N
Chú ý1.05N
Bài viết2.15N
Xếp hạng toàn cầu
522,350th (Top 5.7%)
Sao điểm Nox
2.22
Nên suy nghĩ thêm(Top 34.4%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
540 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Mohammad Jerjees Seja 'JJ' Daily Followers (1 năm gần đây)
Mohammad Jerjees Seja 'JJ' Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Mohammad Jerjees Seja 'JJ' Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Mohammad Jerjees Seja 'JJ' @Mohammad Jerjees Seja 'JJ'
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
CEO ARY Digital Network; iDream therefore i exist. #jerjeesseja #jerjees