Jeremie Levypon Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jeremie Levypon Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 12:17:54Đang tính toán
Tổng số đăng ký17.19N
Chú ý5.8N
Bài viết71
Xếp hạng toàn cầu
1,298,600th (Top 27.4%)
Sao điểm Nox
3.02
Có tiềm năng(Top 10.2%)
tỷ lệ tương tác
11.2%
1.85N 58
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jeremie Levypon Daily Followers (1 năm gần đây)
Jeremie Levypon Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jeremie Levypon Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jeremie Levypon @Jeremie Levypon
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
Director 🎥 Paris 🇫🇷 Presque Trop @bigfloetoli - @netflix Paul Pogba - @primevideo 📼 @dissidenceproduction 🌏💥 My commercial for @djsnake @hublot 🎞 ⬇️