Jennifer Morrison Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jennifer Morrison Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 01:42:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.66TR
Chú ý715
Bài viết696
Xếp hạng toàn cầu
18,006th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.8%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
7.31N 59
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jennifer Morrison Daily Followers (1 năm gần đây)
Jennifer Morrison Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jennifer Morrison Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jennifer Morrison @Jennifer Morrison
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Filmmaker, actor, producer, #joepickett #surface #emmaswan #riseofthePINKLADIES #euphoria #oneofusislying #doctordeath #onceuponatime #thisisus