Jenna Ortega Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jenna Ortega Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 09:24:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.61TR
Chú ý573
Bài viết277
Xếp hạng toàn cầu
1,873rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 1.9%)
tỷ lệ tương tác
10.3%
884.57N 3.31N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jenna Ortega Daily Followers (1 năm gần đây)
Jenna Ortega Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jenna Ortega Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jenna Ortega @Jenna Ortega
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu