Jen Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jen Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 09:02:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký16.03N
Chú ý2.16N
Bài viết577
Xếp hạng toàn cầu
2,195,097th (Top 29.9%)
Sao điểm Nox
1.29
Nên suy nghĩ thêm(Top 60.7%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
122 27
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jen Daily Followers (1 năm gần đây)
Jen Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jen Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jen @Jen
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Kauai x Maui 👨‍👩‍👧‍👦 Owner @ShopBaliHI