jeezy Instagram Stats & Analytics Dashboard

jeezy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 04:34:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.16TR
Chú ý185
Bài viết36
Xếp hạng toàn cầu
3,884th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.2%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
14.27N 422
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
jeezy Daily Followers (1 năm gần đây)
jeezy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
jeezy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
jeezy @jeezy
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
ENTREPRENEUR