Jessica Cruel Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jessica Cruel Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 17:47:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký13.78N
Chú ý4.51N
Bài viết151
Xếp hạng toàn cầu
2,984,823rd (Top 31.9%)
Sao điểm Nox
1.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 62.7%)
tỷ lệ tương tác
2.6%
341 25
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jessica Cruel Daily Followers (1 năm gần đây)
Jessica Cruel Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jessica Cruel Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jessica Cruel @Jessica Cruel
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
💋Editor in Chief at @allure , formerly @refinery29 @selfmagazine & @popsugar 🏙A Southern Belle in the Big City 🏠Home renovation & #landlordlessons