Jaron Blomberg Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jaron Blomberg Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-10 15:50:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký273
Chú ý166
Bài viết3
Xếp hạng toàn cầu
627,340th (Top 78.2%)
Sao điểm Nox
2.2
Nên suy nghĩ thêm(Top 15.6%)
tỷ lệ tương tác
22.2%
60 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jaron Blomberg Daily Followers (1 năm gần đây)
Jaron Blomberg Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jaron Blomberg Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jaron Blomberg @Jaron Blomberg
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu