Jasmin Savoy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jasmin Savoy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 06:19:05Đang tính toán
Tổng số đăng ký85.79N
Chú ý554
Bài viết106
Xếp hạng toàn cầu
653,405th (Top 7.5%)
Sao điểm Nox
3.84
Có tiềm năng(Top 1.1%)
tỷ lệ tương tác
5.7%
4.8N 46
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jasmin Savoy Daily Followers (1 năm gần đây)
Jasmin Savoy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jasmin Savoy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jasmin Savoy @Jasmin Savoy
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@screammovies @shoyellowjackets @most “goddamnit” MUSIC VIDEO OUT NOW!!! Click below!