JASMINE CHONG Instagram Stats & Analytics Dashboard

JASMINE CHONG Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-24 21:10:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký12.73N
Chú ý983
Bài viết1.55N
Xếp hạng toàn cầu
793,019th (Top 27.2%)
Sao điểm Nox
1.28
Nên suy nghĩ thêm(Top 56.0%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
97 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JASMINE CHONG Daily Followers (1 năm gần đây)
JASMINE CHONG Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JASMINE CHONG Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JASMINE CHONG @JASMINE CHONG
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Soft drama, high romance. Designed & made in New York. Shop online and in NYC. Preorder FW22 now. ***