James Charles Instagram Stats & Analytics Dashboard

James Charles Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-01-18 16:52:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký22.6TR
Chú ý288
Bài viết1.1N
Xếp hạng toàn cầu
427th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.3%)
tỷ lệ tương tác
1.9%
428N 1.69N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
James Charles Daily Followers (1 năm gần đây)
James Charles Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
James Charles Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
James Charles @James Charles
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Blend, but don’t blend in. 🎨💞