Jacinta Gulisano (SINTA) Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jacinta Gulisano (SINTA) Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 13:05:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký52.13N
Chú ý1.96N
Bài viết730
Xếp hạng toàn cầu
1,049,131st (Top 11.4%)
Sao điểm Nox
1.76
Nên suy nghĩ thêm(Top 47.4%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
270 17
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jacinta Gulisano (SINTA) Daily Followers (1 năm gần đây)
Jacinta Gulisano (SINTA) Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jacinta Gulisano (SINTA) Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jacinta Gulisano (SINTA) @Jacinta Gulisano (SINTA)
Quốc gia Úc
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
“that singer chick” 🇦🇺 • ✌🏼The Voice 2018 #TeamDelta Live Finalist • 🎤 LIVE MUSIC BOOKINGS 👉🏽 @saintsoundentertainment • TikTok: sintasings YOUTUBE👇🏼