Jan A. Dyreholt Bjørge Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jan A. Dyreholt Bjørge Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-05 14:41:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.34N
Chú ý981
Bài viết929
Xếp hạng toàn cầu
1,153,278th (Top 34.7%)
Sao điểm Nox
0.91
Nên suy nghĩ thêm(Top 64.4%)
tỷ lệ tương tác
2.8%
210 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jan A. Dyreholt Bjørge Daily Followers (1 năm gần đây)
Jan A. Dyreholt Bjørge Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jan A. Dyreholt Bjørge Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jan A. Dyreholt Bjørge @Jan A. Dyreholt Bjørge
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Wildlife and nature🪶 from Norway🇳🇴 based in Denmark🇩🇰 ✖️Sony Alpha ✖️Swarovski Optik 📩Email me for prints