Ivy City Co® Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ivy City Co® Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-12-01 15:06:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký450.11N
Chú ý2.34N
Bài viết4.19N
Xếp hạng toàn cầu
100,428th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.9%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
1.45N 222
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ivy City Co® Daily Followers (1 năm gần đây)
Ivy City Co® Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ivy City Co® Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác