ITV Instagram Stats & Analytics Dashboard

ITV Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 00:48:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký739.52N
Chú ý1.5N
Bài viết5.17N
Xếp hạng toàn cầu
53,624th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.25
Nên suy nghĩ thêm(Top 32.0%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
2.99N 72
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ITV Daily Followers (1 năm gần đây)
ITV Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ITV Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ITV @ITV
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The official feed of ITV. Please note posts & comments to @itv may be displayed online & on air by ITV. Full terms: itv.com/terms