Issey Miyake Parfums Instagram Stats & Analytics Dashboard

Issey Miyake Parfums Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 18:22:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký142.41N
Chú ý118
Bài viết937
Xếp hạng toàn cầu
369,312th (Top 3.8%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.2%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
326 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Issey Miyake Parfums Daily Followers (1 năm gần đây)
Issey Miyake Parfums Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Issey Miyake Parfums Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Issey Miyake Parfums @Issey Miyake Parfums
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
An invitation to be #movedbynature «Nature is the best perfumer, all you have to do is draw inspiration from it» Issey Miyake Discover our website: