Indigo Instagram Stats & Analytics Dashboard

Indigo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 06:49:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký431.36N
Chú ý1.55N
Bài viết3.54N
Xếp hạng toàn cầu
101,712th (Top 1.1%)
Sao điểm Nox
2.38
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.0%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
772 8
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Indigo Daily Followers (1 năm gần đây)
Indigo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Indigo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Indigo @Indigo
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Visit us Indigo.ca Free pickup in store in as little as 3 hours. For customer service issues please email ***