Ignacio Murillo Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ignacio Murillo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-28 12:36:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký5N
Chú ý1.09N
Bài viết2.08N
Xếp hạng toàn cầu
842,144th (Top 38.2%)
Sao điểm Nox
0.75
Nên suy nghĩ thêm(Top 66.2%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
19 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ignacio Murillo Daily Followers (1 năm gần đây)
Ignacio Murillo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ignacio Murillo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ignacio Murillo @Ignacio Murillo
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Bookings & Visual Production Director @harpersbazaarus / amateur photo account @iggy.pics 📍 NYC •Ole Miss Alumnus• 🇲🇽🤗👨🏽‍💻