House Of CB Instagram Stats & Analytics Dashboard

House Of CB Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-18 23:04:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.63TR
Chú ý611
Bài viết5.53N
Xếp hạng toàn cầu
6,507th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.7%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
9.52N 32
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
House Of CB Daily Followers (1 năm gần đây)
House Of CB Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
House Of CB Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
House Of CB @House Of CB
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
British Luxury Womenswear Label. Slow fashion Shop IRL in our stores + at Nordstrom, Selfridges, David Jones & Myers. 💌 ***