Guti Instagram Stats & Analytics Dashboard

Guti Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-20 07:40:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký68.6N
Chú ý1.59N
Bài viết3.81N
Xếp hạng toàn cầu
750,806th (Top 9.6%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.1%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
245 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Guti Daily Followers (1 năm gần đây)
Guti Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Guti Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Guti @Guti
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Booking requests: @analog__a El Nuevo Sonido Latino