Hockey Canada Instagram Stats & Analytics Dashboard

Hockey Canada Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 02:45:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký710.82N
Chú ý565
Bài viết3.83N
Xếp hạng toàn cầu
56,851st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.26
Nên suy nghĩ thêm(Top 31.2%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
1.54N 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Hockey Canada Daily Followers (1 năm gần đây)
Hockey Canada Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Hockey Canada Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác