hk.nbf Instagram Stats & Analytics Dashboard

hk.nbf Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 13:58:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.03N
Chú ý0
Bài viết41
Xếp hạng toàn cầu
3,539,565th (Top 57.9%)
Sao điểm Nox
2.33
Nên suy nghĩ thêm(Top 25.9%)
tỷ lệ tương tác
11.2%
338 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
hk.nbf Daily Followers (1 năm gần đây)
hk.nbf Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
hk.nbf Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
hk.nbf @hk.nbf
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Trung (Truyền thống)
Thẻ kênh
Giới thiệu
HKNBF自然健美大賽 Hong Kong Natural Bodybuilding & Fitness -推廣無禁藥的自然健美 -宣揚互相尊重的體育精神 -鼓勵大眾建立持續的運動習慣