Charlie Instagram Stats & Analytics Dashboard

Charlie Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-07 22:38:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký25.96N
Chú ý693
Bài viết1.4N
Xếp hạng toàn cầu
498,845th (Top 20.2%)
Sao điểm Nox
1.53
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.8%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
207 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Charlie Daily Followers (1 năm gần đây)
Charlie Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Charlie Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Charlie @Charlie
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
My name still is Charlie. Forever chasing ridiculously good-looking interiors around the world (see @wcwonders) 📍London | DM for collaborations