Henkel Instagram Stats & Analytics Dashboard

Henkel Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-16 08:22:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký42.51N
Chú ý51
Bài viết654
Xếp hạng toàn cầu
423,380th (Top 15.2%)
Sao điểm Nox
1.84
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.9%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
241 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Henkel Daily Followers (1 năm gần đây)
Henkel Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Henkel Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Henkel @Henkel
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Leading with our innovations 🔬, brands 💪 & technologies 💻. We are: Pioneers at heart for the good of generations. ❤️ #WeAreHenkel