REMA Instagram Stats & Analytics Dashboard

REMA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-23 15:44:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.89TR
Chú ý655
Bài viết196
Xếp hạng toàn cầu
5,840th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.0%)
tỷ lệ tương tác
2.9%
110.08N 1.5N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
REMA Daily Followers (1 năm gần đây)
REMA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
REMA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
REMA @REMA
Quốc gia Nigeria
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
My Debut Album, Rave & Roses out now. Mavin/Jonzing