HBL高中籃球聯賽 Instagram Stats & Analytics Dashboard

HBL高中籃球聯賽 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-31 16:48:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký48.89N
Chú ý242
Bài viết1.67N
Xếp hạng toàn cầu
968,735th (Top 13.3%)
Sao điểm Nox
3.63
Có tiềm năng(Top 2.8%)
tỷ lệ tương tác
6.4%
3.11N 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
HBL高中籃球聯賽 Daily Followers (1 năm gần đây)
HBL高中籃球聯賽 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
HBL高中籃球聯賽 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
HBL高中籃球聯賽 @HBL高中籃球聯賽
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Trung (Truyền thống)
Giới thiệu
HBL高中籃球聯賽粉絲團專屬IG 所有貼文禁止商業用圖,轉發請註明出處