Jenny Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jenny Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-10 02:19:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.02N
Chú ý894
Bài viết558
Xếp hạng toàn cầu
463,945th (Top 57.8%)
Sao điểm Nox
1.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.1%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
18 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jenny Daily Followers (1 năm gần đây)
Jenny Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jenny Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jenny @Jenny
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
💕Happiest at home with my family 🌈Navigating 2 kids on the spectrum 📚9yr Homeschool veteran 🌿CM | Wild + Free | Self-directed 🙏Living on a Prayer